Przejdź do stopki

Plakatowanie

Treść

 ADMINISTRACJA SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH I PLAKATOWANIE

Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna zajmuje się administracją słupów ogłoszeniowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Dbając o schludny wygląd tych miejsc oferujemy także odpłatne plakatowanie zainteresowanym mieszkańcom. 

Szczegóły dotyczące zakresu tej działalności znajdują się w poniższym ZARZĄDZENIU Nr 23.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych stanowiących własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

 

 

Zarządzenie Nr 23/2013