Przejdź do stopki

Misja

Treść

Misją Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna jest ochrona dziedzictwa kulturowego, pozyskiwanie
i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa
w kulturze oraz tworzenie warunków dla rozwoju jego aktywności kulturalnej.

 

Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna jest organizatorem wielu imprez artystycznych w całym roku kalendarzowym na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Sezon letni obfituje w bogaty program artystyczny, na który składa się wiele imprez plenerowych, odbywających się w amfiteatrze „Zapopradzie” oraz przy Dworze Starostów, natomiast w sezonie jesienno-zimowym działania kulturalne przenoszą się do sal widowiskowych w dworze, muzeum oraz hali widowisko-sportowej a nawet do kościołów i szkół na terenie naszej gminy. Są to koncerty tematyczne, wieczory poezji oraz wieczornice a także akademie z okazji świąt państwowych. W ciągu całego roku oferowane są także zajęcia edukacyjne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie uczestniczący w zajęciach rozwijają swoje pasje i zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności a przez to uczą się percepcji wszelakich działań artystycznych i kulturalnych.  

Centrum Kultury i Czytelnictwa sprawuje pieczę nad świetlicami wiejskimi, w których odbywają się różnego rodzaju spotkania i zajęcia dla dzieci a także dorosłych. Od 2010 roku ośrodek prowadzi również Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskiego” i Centrum Informacji Turystycznej, co zwiększa pole działania w dziedzinie propagowania kultury na tym terenie.    Instytucja zajmuje się także promocją wydarzeń artystycznych, sportowych oraz ciekawych miejsc na terenie miasta i gminy, co czyni za pomocą telewizji internetowej „Telewizja Muszyny”. Od roku 2015 w obecnej siedzibie ośrodka kultury funkcjonuje również „Kawiarnia Dwór Starostów”, która przyciąga dawnym klimatem i aromatyczną kawą zdrożonych turystów.  

Od 2018 roku Centrum Kultury i Czytelnictwa poszerzyło działalność o warsztaty garncarskie, ceramiczne i plastyczne w związku z przejęciem opieki nad nowym obiektem nazwanym „Domem Dawnego Rzemiosła”.  

W 2019 r. pojawiły się nowe propozycje edukacyjne związane z Parkiem Kultury i Dawnego Rzemiosła, między innymi warsztaty archeologiczne oraz lekcje muzealne na temat danego rzemiosła w Muszynie.

W czerwcu 2021 r. otwarto nowo wybudowany budynek Ratusza mieszczącego się w samym sercu muszyńskiego Rynku. Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna przejął opiekę nad budynkiem. W Ratuszu mieści się główna siedziba Centrum Informacji Turystycznej, biura części administracji, Kawiarnia Ratusz oraz zabytkowe piwnice dostępne do zwiedzania dla turystów.
W budynku również prowadzona jest działalność kulturalna, m.in. odbywają się liczne spotkania, wystawy, koncerty.

We wrześniu 2023 r. miało miejsce otwarcie odbudowanego i po częsci zrekonstruowanego Zamku w Muszynie na wzgórzu Baszta. Niedługo po otwarciu Centrum Kultury i Czytelnictwa przjęło pieczę nad obiektem.

1 stycznia 2024 roku nastąpiło połączenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, które obecnie będą funkcjonować pod szyldem CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA.

Dzięki działaniom kulturalno-artystycznym instytucja kultury pozyskuje i przygotowuje muszyńskie społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze.