Przejdź do stopki

Płatności za zajęcia

Treść

Od 1 stycznia 2024 r. zmienia się numer konta, który podajemy poniżej.
Wszelkie wpłaty od dnia 1 stycznia 2024 r. prosimy kierować na nowy numer
konta!
Centrum Kultury i Czytelnictwa
88 87910009 0000 0229 7356 0001
Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA
ul. Kościuszki 56
34-530 Bukowina Tatrzańska

 

Wpłat za zajęcia ( zajęcia wokalne, plastyczne, instrumentalne) należy dokonywać na konto bankowe

Centrum Kultury i Czytelnictwa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

nr konta bankowego: 88 87910009 0000 0229 7356 0001.

W tytule : Imię i nazwisko dziecka, nazwa zajęć, opłata za m-c.

UWAGA!

Wpłat za zajecia instrumentalne należy dokonywać do piatego dnia kolejnego miesiąca.

W przypadku zajęć grupowych wpłat należy dokonywać do dwudziestego dnia bieżącego miesiąca.

 

Pełny regulamin płatności dostępny w biurze Centrum Kultury i Czytelnictwa MiGU Muszyna w Muszynie przy ul.Kity 17

 

Dziękujemy!